CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Chào mừng bạn đến với cụm dân cư

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI

Quantrichungcu.com.vn và NCC luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của thành viên liên quan đến giao dịch tại website Quantrichungcu.com.vn.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc chất lượng dịch vụ không đúng với mô tả, thông tin thanh toán bị tiết lộ gây thiệt hại cho mình đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Quantrichungcu.com.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Quantrichungcu.com.vn sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ, Quantrichungcu.com.vn sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Khách hàng gửi khiếu nại tại địa chỉ:

o CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ H3T.

o Địa chỉ: Nhà số 123 đường Thụy Phương, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

o Email: lienhe.cumdancu@gmail.com và email: nntuancdcqtws@gmail.com

o Điện thoại: 0949696865

o Fax: 

Các bước giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

  •  Bước 1: Khách hàng liên hệ trực tiếp với đối tượng mà khách hàng có tranh chấp (thương nhân/khách hàng hoặc CDC) để thỏa thuận/thương lượng giải quyết theo qui chế hoạt động, các qui định, các chính sách của CDC. Nhà cung cấp có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Nhà cung cấp trên CDC theo quy định tại hợp đồng ký với H3T và quy định của CDC.

< > Bước 2: Khách hàng/thương nhân có thể liên hệ với CDC theo số hotline 0949696865 hoặc gửi thông tin đề nghị giải quyết khiếu nại/tranh chấp vào mục liên hệ trên CDC. Khi liên hệ với CDC, Khách hàng/thương nhân phải cung cấp số/mã số Đơn Đặt Hàng ghi trong phần thông tin liên hệ và tin nhắn xác nhận Đơn Đặt Hàng mà CDC/thương nhân gửi cho Khách Hàng. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/thành viên quản trị sản phẩm sẽ tiếp nhận, tìm hiểu/xác minh và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

Khi giải quyết các tranh chấp, CDC sẽ cố gắng đảm bảo quyền lợi của các thành viên giao dịch trên CDC. CDC có toàn quyền phân giải và yêu cầu các bên thực hiện theo quyết định của CDC. Nếu thành viên nào không thực hiện theo quyết định của CDC, CDC có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của thành viên (Khách hàng/NCC) đó và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng/thương nhân đó trên CDC bất cứ thời điểm nào nếu H3T nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách hàng/thương nhân giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho CDC và/hoặc Thương Nhân/khách hàng  khác trên CDC mà không cần có sự đồng ý của thành viên (thương nhân/Khách hàng). Tuy nhiên, có thể CDC sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này. Trong mọi trường hợp, CDC không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu, trừ khi do lỗi của CDC cố ý gây ra.

Chúng tôi công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Quantrichungcu.com.vn. Khi người tiêu dùng mua sản phẩm (hàng hóa/dịch vụ) phát sinh mâu thuẫn với NCC hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Quantrichungcu.com.vn sẽ cung cấp cho thành viên thông tin đăng ký của NCC ngay sau khi nhận được yêu cầu của thành viên, tích cực hỗ trợ thành viên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Quantrichungcu.com.vn công khai cơ chế và quy trình giải quyết tranh chấp đối với các bên liên quan là: giải quyết tranh chấp theo cơ chế trao đổi thỏa thuận thống nhất, các bên liên quan sẽ thực hiện theo quy trình trao đổi gián tiếp qua điện thoại, xác nhận văn bằng email, nếu vẫn chưa thỏa thuận được thì sẽ giải quyết thông qua gặp trực tiếp để cụ thể hóa vấn đề, giải quyết triệt để vấn đề mâu thuẫn giữa các bên sao cho có lợi nhất.

Các bên bao gồm NCC, KH và Quantrichungcu.com.vn sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với NCC cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Quantrichungcu.com.vn sẽ có trách nhiệm trọng tài tiến hành lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ khách hàng (trong trường hợp cụ thể chúng tôi sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại) và NCC, sau đó tiến hành xem xét và nêu rõ, phân tích lỗi thuộc về bên nào. Lấy ý kiến về sự thỏa thuận mức độ bồi hoàn của 2 bên và kết thúc giải quyết tranh chấp một cách thỏa đáng nhất.

Trong trường hợp chứng minh được lỗi thuộc về NCC: Quantrichungcu.com.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, yêu cầu bồi hoàn lại toàn bộ chi phí mà thành viên đã phải bỏ ra để hoặc phải đổi lại dịch vụ đúng với chất lượng mà NCC thông báo tại Quantrichungcu.com.vn. Nếu NCC tái phạm Quantrichungcu.com.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ nhưng dịch vụ của NCC đó trên Quantrichungcu.com.vn.

Nếu vì một lý do khách quan nào đó mà giao dịch phát sinh tranh chấp mâu thuẫn chưa thể giải quyết được, chưa thể kết luận được lỗi thuộc về bên nào cả, thì Quantrichungcu.com.vn sẽ yêu cầu các bên thực hiện theo phán quyết của CDC (trên nguyên tắc dung hòa lợi ích KH và NCC). Nếu bên nào (KH/NCC) không tuân thủ phán quyết của CDC thì CDC sẽ từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của thành viên (Khách hàng/NCC) đó và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách hàng/thương nhân đó trên CDC.  Trong mọi trường hợp, CDC không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà NCC hoặc và Khách Hàng phải chịu, trừ khi do lỗi của CDC cố ý gây ra. Khi các cơ quan chức năng yêu cầu, CDC sẽ hợp tác, cung cấp các thông tin để xác định trách nhiệm của các bên

 

x