CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Chào mừng bạn đến với cụm dân cư

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 

I. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Ngoại trừ khách hàng (KH) và nhà cung cấp (NCC) có thỏa thuận khác với CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH dưới đây  hoặc với các NCC có CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH riêng bảo đảm tốt hơn cho quyền lợi của KH và được công bố ở các gian hàng của các NCC đó, quantrichungcu.com.vn (sàn CDC) qui định các gian hàng áp dụng CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH như dưới đây:

(Định nghĩa KH và NCC, thành viên: Xem ở phần qui chế hoạt động)

1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

1.1. Sản phẩm được bảo hành nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau:

- Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối.

- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất.

- Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực.

- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn.

- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử).

- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

1.2. Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối.

- Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1.1.

- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành.

- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất.

- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất.

- Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của Quantrichungcu sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

1.3. Thời hạn bảo hành:

Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành. Đối với sản phẩm bảo hành điện tử, thời hạn bảo hành được tính từ thời điểm kích hoạt bảo hành điện tử.

2. PHƯƠNG THỨC ÁP DỤNG BẢO HÀNH

2.1. Địa điểm bảo hành

- Địa điểm bảo hành được ghi trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Bảo hành của Nhà cung cấp/Nhà Phân phối theo thông tin trong phiếu bảo hành.

- Bộ phận hỗ trợ chăm sóc khách hàng Quantrichungcu sẽ hỗ trợ hướng dẫn Quý khách hàng phương thức đến các trung tâm bảo hành bên ngoài của Nhà sản xuất, Nhà phân phối tham gia vào hệ thống bảo hành sản phẩm dịch vụ Quantrichungcu. Mọi thông tin của Nhà cung cấp thành viên được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.

- Nếu Quý khách gặp khó khăn trong việc liên hệ Trung tâm Bảo hành, quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng của Quantrichungcu theo địa chỉ mail lienhe.cumdancu@gmail.com hoặc số hotline 094. 96 96 86 5 để được hỗ trợ.

2.2. Thời gian thực hiện bảo hành:

Trong mọi trường hợp, thời gian thực hiện bảo hành sản phẩm phụ thuộc vào chính sách và/hoặc mức độ sẵn có của thiết bị/sản phẩm thay thế của Trung Tâm Bảo Hành và sẽ được thông báo cụ thể cho Quý khách vào thời điểm Trung Tâm Bảo Hành nhận sản phẩm để bảo hành trong trường hợp quý khách tự đem sản phẩm đến Trung Tâm Bảo Hành; hoặc ngay khi Quantrichungcu nhận được thông báo về thời gian bảo hành trong trường hợp quý khách thực hiện bảo hành sản phẩm qua Quantrichungcu.

Trong mọi trường hợp, Quantrichungcu không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát nào xảy ra nếu Quý khách không thực hiện theo hướng dẫn tại Chính sách bảo hành này.

3. THỰC HIỆN:

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH sẽ có thể được Sàn giao dịch thương mại điện tử Quantrichungcu.com.vn cập nhật bổ sung liên tục cho phù hợp và CDC sẽ thông báo trước trên CDC cho các bên trong vòng 05 ngày làm việc khi có cập nhật, bổ sung. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Quantrichungcu.com.vn có trách nhiệm tuân theo CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH hiện hành khi giao dịch trên website. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ của CDC sau khi CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

II. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Ngoại trừ khách hàng (KH) và nhà cung cấp (NCC) có thỏa thuận khác với CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG dưới đây  hoặc với các NCC có CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG riêng bảo đảm tốt hơn cho quyền lợi của KH và được công bố ở các gian hàng của các NCC đó, quantrichungcu.com.vn (sàn CDC) qui định các gian hàng áp dụng CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG như dưới đây:

1. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Lựa chọn bán các sản phẩm của các nhà sản xuất/thương nhân có chính sách bảo hành tốt, uy tín

Lựa chọn bán các sản phẩm có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng (được công bố rõ tên đơn vị/thương nhân sản xuất

Lựa chọn bán các sản phẩm của các nhà sản xuất/thương nhân có công bố tiêu chuẩn/qui trình sản xuất (đối với thực phẩm, đặc biệt lưu ý tới tiêu chuẩn/qui trình sản xuất đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm)

Lựa chọn bán các sản phẩm của các nhà sản xuất/thương nhân có chứng nhận sản suất đạt chuẩn được xác nhận bởi các tổ chức uy tín (đối với thực phẩm, đặc biệt lưu ý tới chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm)

2. CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

    Lựa chọn các đơn vị/thương nhân có công bố tiêu chuẩn/qui trình làm dịch vụ, đặc biệt lưu ý tới, tiêu chuẩn/qui trình đảm bảo vệ sinh, an toàn.

    Lựa chọn các đơn vị/thương nhân có chứng nhận làm dịch vụ đạt chuẩn được xác nhận bởi các tổ chức uy tín (đặc biệt lưu ý tới tiêu chuẩn/qui trình đảm bảo vệ sinh, an toàn)

3. THỰC HIỆN:

    CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG sẽ có thể được Sàn giao dịch thương mại điện tử Quantrichungcu.com.vn cập nhật bổ sung liên tục cho phù hợp và CDC sẽ thông báo trước trên CDC cho các bên trong vòng 05 ngày làm việc khi có cập nhật, bổ sung. Thành viên tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Quantrichungcu.com.vn có trách nhiệm tuân theo CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG hiện hành khi giao dịch trên website. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ của CDC sau khi CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 

x