Hướng dẫn đăng sản phẩm để bán (hàng hóa/dịch vụ)

Chào mừng bạn đến với cụm dân cư

Hướng dẫn đăng sản phẩm để bán (hàng hóa/dịch vụ)

15/10/2020 Đăng bởi: Quản trị website

Bước 1- Vào Đăng ký làm thành viên website (nếu bạn chưa đăng ký). Bạn có thể xem bài hướng dẫn đăng ký làm thành viên.

Bước 2- Đăng ký mở gian hàng: Sau khi đã được duyệt làm thành viên của website, Đăng nhập, vào mục thông tin cá nhân để vào mục đăng ký mở gian hàng. Bạn có thể xem bài bài hướng dẫn Đăng ký mở gian hàng ở mục hướng dẫn hoặc bấm vào đây

Bước 3- Vào mục quản lý sản phẩm để Đăng sản phẩm bán: Sau khi đã được duyệt cho gian hàng hoạt động, Đăng nhập, vào mục thông tin gian hàng, rồi vào mục quản lý sản phẩm

Bước 4- Đăng sản phẩm để bán: Sau khi vào mục quản lý sản phẩm, bấm vào chỗ thêm sản phẩm mới, sau đó:

+ bấm vào sản phẩm hoặc dịch vụ để chọn loại bạn muốn đăng

+ Đưa các thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ

+ Bấm vào LƯU ở bên dưới để hoàn tất việc đăng sản phẩm hoặc dịch vụ

+ Chờ quản trị website duyệt cho hiển thị. Thông thường, các tin đăng sản phẩm/dịch vụ được kiểm tra, kích hoạt trong khoảng 24 giờ (không tính các ngày nghỉ lễ)

Lưu ý:

+ Quản trị website/ thành viên quản trị các gian hàng của website chỉ duyệt về hình thức (đủ các thông tin chưa, hay có thông tin vi phạm qui định như.

+ Sau khi thành viên quản trị các gian hàng của website đã duyệt cho hiển thị sản phẩm thì mỗi lần bạn thay đổi thông tin cần phải chờ duyệt lại thì mới được hiển thị lên website.

+ Nếu quá 48h, không kể các ngày nghỉ lễ tết, mà chưa được duyệt hiển thị thì bạn nên liên hệ (tới mục: Liên hệ các việc mua bán) hoặc hotline để được hỗ trợ sớm.

Nguồn tin: Quản trị website

x