Hướng dẫn đăng các chính sách bán hàng ở gian hàng của bạn

Chào mừng bạn đến với cụm dân cư

Hướng dẫn đăng các chính sách bán hàng ở gian hàng của bạn

15/10/2020 Đăng bởi: Quản trị website

-         Với mục đích tạo môi trường kinh doanh có chất lượng, uy tín, tạo niềm tin cho khách hàng để có thể cùng nhau phát triển bền vững, Website này đưa ra các cơ chế để: 1) Bắt buộc các gian hàng phải đưa ra các chính sách bán hàng rõ ràng, minh bạch (nguồn gốc, suất xứ sản phẩm/các nguyên vật liệu làm thành phẩm …). 2) Các chính sách bán hàng của các gian hàng phải minh bạch, bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng (nếu các chính sách của gian hàng không rõ ràng hoặc và không bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng thì sẽ phải sử dụng các chính sách chung của website này khi có tranh chấp sảy ra và quyền lợi của khách hàng sẽ được ưu tiên).

-         Truy cập vào trang thông tin gian hàng của bạn để đăng tải các chính sách của gian hàng: Sau khi đăng nhập, ở vị trí đăng nhập (phía trên, bên phải màn hình) sẽ được thay bằng biểu tượng tên đăng nhập cá nhân của bạn. Đưa chuột tới biểu tượng tên cá nhân và bấm để Vào mục thông tin gian hàng để truy cập vào trang thông tin gian hàng của bạn.

-         Trong trang thông tin gian hàng, ở bên dưới, có các mục Chính sách giao hàng và đổi trả, Chính sách bảo hành/đảm bảo chất lượng là các mục bắt buộc phải điền thông tin và mục Chính sách khác của gian hàng của bạn.

Bạn có thể áp dụng chính sách chung của website hoặc kham khảo chính sách chung của website ở phía dưới website hoặc các link dưới đây để làm tốt hơn cho gian hàng của bạn: http://quantrichungcu.com.vn/chinh-sach-doi-tra-va-hoan-tien-t9.htmlhttp://quantrichungcu.com.vn/chinh-sach-bao-hanh-t8.htmlhttp://quantrichungcu.com.vn/chinh-sach-giao-hang-va-thanh-toan-t10.html

Nguồn tin: Quản trị website

x