Hướng dẫn chủ gian hàng quản lý các đơn hàng bán

Chào mừng bạn đến với cụm dân cư

Hướng dẫn chủ gian hàng quản lý các đơn hàng bán

08/10/2020 Đăng bởi: Quản trị website

-         Truy cập  vào mục đơn hàng của gian hàng để quản lý các đơn khách đặt mua của hàng gian

Cách 1: Đăng nhập, vào mục thông tin gian hàng, rồi vào mục đơn hàng của gian hàng.

Cách 2: Đăng nhập, vào mục thông tin cá nhân, vào mục quản lý gian hàng, rồi vào mục đơn hàng của gian hàng

Khi vào mục đơn hàng của gian hàng bạn sẽ thấy các đơn hàng được phân thành 2 loại (đơn hàng trả trước và đơn hàng trả sau). Ở mỗi loại, các đơn hàng được lọc riêng và lưu theo các trạng thái của đơn hàng.

-         Có 4 trạng thái đơn hàng thể hiện tình trạng giao dịch mua bán cho từng đơn hàng

trạng thái 1 (Chờ xác nhận): Sau khi khách hàng Đặt hàng thành công, chờ xác nhận (người mua đã gửi đơn hàng, chờ người bán xác nhận)

trạng thái 2 (Đã xác nhận): Khi người bán kiểm tra, đồng ý với các thông tin đơn đặt hàng, bổ sung thông tin như phí vận chuyển, bấm xác nhận để đồng ý giao dịch thì đơn hàng được chuyển sang trạng thái 2

trạng thái 3 – Hoàn thành: Sau khi hoàn thành giao dịch, bên bán bấm vào xác nhận hoàn thành ở đơn hàng để chuyển đơn hàng sang trạng thái 3 (Hoàn thành)

trạng thái 4 (Đã hủy): Trong các bước thực hiện, một trong 2 bên (người mua hoặc người bán) có thể chọn bấm hủy đơn hàng. Khi đó, đơn hàng được đưa về trạng thái 4 (Đã hủy).

-         Lọc các đơn hàng theo loại

Bán sản phẩm - Các đơn hàng sản phẩm

Bán dịch vụ - Các đơn hàng dịch vụ

Lọc các đơn hàng có cùng địa chỉ khu vực giao hàng (cùng phường/xã) để rễ phân loại vận chuyển

Nguồn tin: Quản trị website

x